Žiadne produkty v košíku.

Ako nainštalovať prívodné štrbiny vzduchu?

Prívodné štrbiny vzduchu sú základnými komponentami mechanických (MEV), hybridných a prirodzených ventilačných systémov. Ich inštalácia musí byť dokonale zvládnutá, aby zaručila optimálne fungovanie.

Ako nainštalovať prívodné štrbiny vzduchu v prípade MEV (mechanické nútené vetranie)?

Správne vetranie je zabezpečené prívodmi štrbinami vzduchu inštalovanými v „suchých“ miestnostiach (spálne, kancelárie a obývacia izba), ktoré umožňujú prívod čerstvého vzduchu do objektu. A odsávacími mriežkami, ktoré odvádzajú opotrebovaný vzduch, inštalovanými v „mokrých“ miestnostiach (kuchyňa, kúpeľňa a toalety).

Podľa konfigurácie obydlia môžu byť prívodné štrbiny vzduchu inštalované do okien, cez roletové kastlíky alebo cez stenu.

Inštalácia prívodných štrbín vzduchu pre MEV môže byť regulovaná v závislosti od príslušnej krajiny.

Napríklad vo Francúzsku sa vyžaduje dodržanie minimálnych prietokov v prípade zariadenia MEV s regulovanou vlhkosťou:Počet suchých miestností 1 2 3 4 5 6 7
Minimálny celkový prietok vzduchu v m3/h 10 10 15 20 25 30 35
Prívodné štrbiny vzduchu sa tak vyberajú a inštalujú v suchých miestnostiach tak, aby zodpovedali predpisom.

Môžem inštalovať prívodnú štrbinu vzduchu do kuchyne?

Spravidla NIE. Ak žiadny plynový spotrebič nevyžaduje priamy prívod vzduchu do kuchyne, je potrebné v kuchyni inštalovať len odsávaciu mriežku bez inštalácie prívodnej štrbiny vzduchu, aby nedošlo k „vyskratovaniu“ prívodných štrbín vzduchu z hlavných miestností. Niektoré nariadenia napriek tomu prítomnosť takýchto prívodných štrbín priamo v kuchyni vyžadujú.

Preto dodržujte platné nariadenia v danej krajine.

Môžem do kúpeľne inštalovať prívodné štrbiny vzduchu?

Spravidla NIE. Tieto prívody by „skratovali“ prívodné štrbiny vzduchu z hlavných miestností, ktoré by potom boli nedostatočne vetrané – a mohli by dokonca podporiť šírenie pachov a vlhkosti produkovaných kúpeľňou smerom do ostatných miestností. Pretože prívodné štrbiny vzduchu privádzajú nový vzduch, tak ten, ktorý by sa privádzal do kúpeľne, by znížil množstvo čerstvého vzduchu privádzaného do ostatných miestností.

Inštalácia prívodných štrbín vzduchu do okien

Prívodná štrbina vzduchu sa v princípe sklada z dvoch komponentov a to zo samotnej regulačnej štrbiny umiestnenej z vnútornej strany prevažne na kridle okna v pripade PVC okien, alt. aj na ráme resp. rozširováku a to v pripade hliníkových okien či drevených a samotného vonkajšieho krytu inštalovaného vždy na ráme okna zvonku.

Vonkajší kryt zabraňuje prenikaniu vody do objektu a musí byť nainštalovaný tak, aby bola zabezpečená vodotesnosť.

Realizácia otvoru pre prietok vzduchu je veľmi dôležitý, pretože iba vyhovujúci otvor zabezpečí správne objem prietoku vzduchu. Základné inštrukcie týkajúce sa procesu frézovania otvoru pre štrbiny budú vysvetlené nižšie v tomto článku.

Vývod z prívodných štrbín vzduchu by mal byť podľa možností smerovaný nahor, aby sa zabránilo nepríjemnému pocitu pri vstupe chladného vzduchu. Ak je okno príliš blízko stropu, je možné pridať priečku, ktorá usmerňuje prúdenie vzduchu vodorovne.

Vyhotovenie otvoru pre prívodnú štrbinu vzduchu

Otvor musí vyhotoviť výrobca okna. Aeraulické a akustické vlastnosti prívodných štrbín vzduchu závisia od veľkosti otvoru (rozmery otvorov nájdete v špecifikáciách jednotlivých výrobkov). Otvor by mal byť vyhotovený v hornej a osovo strednej časti rámu tak, aby bola prívodná štrbina vzduchu v strede okna.

Rozmery otvoru

Pre väčšinu prívodných štrbín vzduchu Aereco vyžaduje nasledujúci otvor, ktorý zaručuje indikované prietoky vzduchu pri danej referenčnej hodnote tlaku (pri takomto otvore nedochádza k redukcii prietokov vzduchu). Otvor je doporučené vyhotoviť z dvoch častí preto, aby aby sa zachovala tuhosť okna. Je možné realizovať aj iné typy otvorov; rozmery ktorých sú uvedené v technických listoch.

Všeobecné odporúčania

Dbajte na to, aby prierez otvoru bol súvislý v celej dĺžke otvoru od vonkajšieho krytu až po samotnú vnútornú regulačnú časť prívodnej štrbiny vzduchu bez zmenšenia veľkosti pre zachovanie deklarovaných charakteristík výrobku.Dodržiavajte rozmery otvoru uvedené v pokynoch na inštaláciu prívodných štrbín, aby ste zabezpečili požadované objemy prietokov vzduchu.Niektoré okná (hlavne hliníkové) môžu vyžadovať plastovú prechodku, pre zabezpečenie kontinuity prietoku vzduchu medzi vonkajším krytom a vnútornou regulačnou časťou štrbiny na čo slúži špecifické príslušenstvo (E-TFR)Odporúča sa informovať užívateľov, že prívodné štrbiny vzduchu by sa nemali nikdy uzatvárať, a to ani v chladnom období, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.

Typy okien

Aereco prívodné štrbiny vzduchu je možné inštalovať na PVC, drevené alebo hliníkové okenné profily. Väčšina profilov je kompatibilná s prívodnými štrbinami vzduchu Aereco. Principiálne sa prívodná štrbina vzduchu pre PVC okno nelíši od štrbiny pre okno z dreva alebo hliníku.

Poloha prívodu vzduchu

Pozície slotov musia byť zvolené tak, aby sa zabránilo oslabeniu konštrukcie okna. Pokiaľ to nie je možné, musí byť prívod vzduchu vždy umiestnený v hornej časti okna, a to z niekoľkých dôvodov:

-Vonkajší vzduch, chladný v zime, sa môže postupne zavádzať a ohrievať na strop, keď sa prúdi v hornej časti okna, čo zabraňuje nepríjemným pocitom obyvateľov.
-Na tomto mieste je citlivosť na vstup vzduchu riadený vlhkosťou optimálna.
-Obnova vzduchu bude v miestnosti lepšie zabezpečená, pretože vzduch je často z hlavnej miestnosti odvádzaný spodnou časťou dverí.
-Horná poloha zabraňuje vniknutiu vody, a to ani v prípade silného dažďa.

Proces vŕtania otvoru

Proces vŕtania otvoru pre prívod vzduchu cez okno závisí od toho, či sa robí počas výrobného procesu okna alebo až do existujúceho nainštalovaného okna.

Počas výrobného procesu okna:

Ide o najlepší a doporučený spôsob, nakoľko takto vyhotovený otvor je realizačne najjednoduchši, najlacnejší a vyhotovením najprofesionálnejší.

V existujúcich už nainštalovaných oknách:

Ide o podstatne náročnejší proces zvlášť ak okno nie je možné demontovať a použiť obdobné nástroje ako pri výrobe samotného okna.
V tom prípade uvádzame niektoré z možných nástrojov:

Proces vŕtania otvoru a inštalácie prívodnej štrbiny vzduchu + vonkajšieho krytu na existujúce okno:

1. Do najvyššej časti okna vyvŕtajte otvor podľa rozmerov určených v návode na inštaláciu dodanom s výrobkom. Podľa typu okna je možné otvor frézovať do krídla a rámu, alebo len do rámu napr. rozširováku.
2. Upevnite základňu pomocou skrutiek (niektoré štrbiny sú uchytené priamo, bez akejkoľvek základne).
3. Zaklapnite štrbinu do základne a uistite sa, že štrbina prilieha k oknu bez medzery, aby ste predišli hluku a úniku vzduchu.
4. Upevnite vonkajší kryt na okno (zvonku) pomocou skrutiek.

Pohľady na štandardnú prívodnú štrbinu inštalovanú zvnútra na krídlo (regulačná časť) a na rám zvonku (vonkajší kryt) na okne z PVC:

Príklady otvorov pri rôznych profiloch:

Drevený profil:
Prívod vzduchu (vľavo) a vonkajší kryt (vpravo)
nainštalovaný na krídle okna.
PVC profil:
Na krídle je nainštalovaná prívodná štrbina vzduchu (vľavo).
Vonkajší kryt (vpravo) nainštalovaný na ráme okna.

Inštalácia prívodných štrbín vzduchu na roletové kastlíky

Pre inštaláciu tohto typu prívodných štrbín vzduchu nie je potrebný vonkajší kryt. Netesnosti zvonku kastlíka sa využijú na zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu.

Otvor musí vyhotoviť odborník z vnútornej strany roletového kastlíka (rozmery otvoru nájdete v technických údajoch produktu EAH²). Otvor by mal prechádzať cez izoláciu a vyústiť do samotného kastlíku. Ako príslušenstvo je k dispozícii tesnenie, ktoré zabráni bočnému úniku vzduchu cez komory kastlíka.

Inštalácia stenových prívodných štrbín

Nástenná jednotka na prívod vzduchu EHT sa skladá z vnútornej regulačnej časti, prechodového potrubia a vonkajšieho krytu.

Prívod vzduchu je inštalovaný v hornej časti steny tak, aby sa zabránilo priamemu prúdeniu vzduchu na bývajúcich a aby sa podporilo dobré premiešanie vzduchu v miestnosti.

Cez stenu je vyvŕtaný kruhový otvor priemeru Ø100 mm príp. Ø125 mm. Zvonku na fasáde je osadený vonkajší kryt.

Rada

Po inštalácii je potrebné preveriť, či je pod vnútornými dverami dostatočný prechod (min. 1 cm v spodnej časti dverí), aby mohol prúdiť vzduch zo suchých miestností do mokrých miestností.

Údržba

Na zaistenie dobrej kvality vzduchu a zaistenie požadovaného objemu vzduchu sa odporúča pravidelná údržba (odstraňovanie prachu). Pokiaľ nie sú prívody vzduchu pravidelne čistené, môžu sa znečistiť a zaniesť a znížiť tak výkon celého systému.

Nákup cez eShop je určený pre B2B

Ak nás kontaktujete emailom resp. cez kontaktný formulár každému vyhotovíme ponuku z celého portfólia, nielen z produktov uvedených v Obchode. Príp. výhodnejšiu cenu
u konkurencie dorovnáme ešte aj s bonusom!
KONTAKT
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram