Žiadne produkty v košíku.

Ako nainštalovať nútený vetrací systém (MEV)?

Táto otázka sa nedá vyriešiť niekoľkými slovami, pretože výber závisí od mnohých kritérií.

Energetický aspekt: výkonnosť MVHR závisí od podnebia, v ktorom je inštalovaný

Pokiaľ ide o prísne energetický aspekt, výber medzi DCV MEV (podľa vlhkosti dopytom riadeným núteným vetraním) a mechanickým vetraním so spätným získavaním tepla (MVHR – rekuperačné vetranie) v podstate závisí od podnebia v zóne inštalácie a od obsadenosti objektu. Tieto dva systémy sú založené na dvoch rôznych prístupoch k optimalizácii energetickej hospodárnosti.
MVHR umožňuje spätné získavanie podstatnej časti tepla odvedeného vetraním vďaka výmenníku tepla, zatiaľ čo MEV citlivý na vlhkosť (alebo všeobecne systém riadený podľa dopytu) automaticky znižuje rýchlosť výmeny vzduchu s cieľom obmedziť tepelné straty akonáhle je objekt menej obsadený (čo je väčšinou väčšinu času). Ak je mierne podnebie, hodnoty MVHR a MEV citlivé na vlhkosť sú takmer rovnaké. MVHR sa stáva energeticky výhodnejším, keď je vonkajší vzduch veľmi chladný, ako je to v severských krajinách.
Z hľadiska spotreby energie je MEV citlivý na vlhkosť oveľa účinnejší ako MVHR, ktorý stráca v dôsledku použitia dvoch ventilátorov namiesto jedného v MEV a poklesu tlaku generovaného výmenníkom tepla a osadenými filtrami.

Kvalita vnútorného ovzdušia: variabilné výsledky v závislosti od situácie a obsadenosti, zvýšené požiadavky na údržbu MVHR

Pokiaľ ide o kvalitu vnútorného ovzdušia, tieto dva systémy môžu byť celkom porovnateľné, pokiaľ ide o odsatie znečisťujúcich látok z vnútorných priestorov, pretože MVHR, ako DCV MEV, regulujú prietoky podľa potrieb jednotlivých miestností. Prietoky MEV sú v priemere nižšie, a lepšie sa prispôsobujú potrebám, príležitostne dokonca aj vyššie ako prietoky podľa MVHR.
MVHR však ponúka lepšiu ochranu obydlia pred vonkajšími časticami (PM2,5, PM10 atď.) vďaka filtrácii vonkajšieho vzduchu, čo pri MEV citlivom na vlhkosť nie je možné. Obmedzenie filtrácie MEV citlivého na vlhkosť je tiež výhodou oproti MVHR v tom, že nevyžaduje údržbu filtra. Pokiaľ nie je tento systém pravidelne čistený alebo vymieňaný (zvyčajne každých 6 mesiacov), jeho upchatie spôsobuje zvýšenie tlakových strát, čo vedie k nadmernej spotrebe elektrickej energie a hluku.
Výhodou MEV citlivého na vlhkosť je tiež priamy vstup vonkajšieho vzduchu cez prívody vzduchu a nie cez potrubie, ako je to v prípade MVHR, potrubí, ktorých čistota a vzduchotesnosť musia byť dokonale zabezpečené.

MVHR je ideálny v prípade požiadavky na akustickú izoláciu vonkajších zvukov, zatiaľ čo MEV citlivý na vlhkosť sa ľahšie optimalizuje pre tichú prevádzku

Pokiaľ ide o akustiku, tak MVHR zaisťuje silnú ochranu pred vonkajším hlukom, na druhej strane MEV citlivé na vlhkosť ponúka veľmi tichý chod v miestnostiach, najmä vďaka prívodným štrbinám vzduchu fungujúcim pri veľmi nízkom tlaku v porovnaní s MVHR, kde je potrebné realizovať rôzne úpravy pre obmedzenie šírenia negatívneho hluku.
Pokiaľ ide o inštaláciu, tak MEV vyžaduje oveľa menej práce ako MVHR z hľadiska rozvodov. Celkové náklady na systém MEV s reguláciou vlhkosti sú tiež výrazne nižšie ako náklady na systém MVHR, 3 až 6-krát lacnejšie.

Stručne povedané, MVHR alebo MEV citlivý na vlhkosť: všetko záleží na prioritách!

Stručne povedané, výber medzi MVHR alebo MEV citlivým na vlhkosť nie je jednoznačným a rýchlym pravidlom; Veci ako napríklad rozpočet pridelený na projekt, potreba filtrovať vonkajší vzduch alebo znížiť spotrebu elektrickej energie, môžu viesť projektanta k jednej alebo druhej z dvoch uvedených ventilačných techník, z ktorých každá má výhody a veľmi špecifické vlastnosti.

Nákup cez eShop je určený pre B2B

Ak nás kontaktujete emailom resp. cez kontaktný formulár každému vyhotovíme ponuku z celého portfólia, nielen z produktov uvedených v Obchode. Príp. výhodnejšiu cenu
u konkurencie dorovnáme ešte aj s bonusom!
KONTAKT
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram