G2H

ODSÁVACIA MRIEŽKA PRE PRIRODZENÉ A HYBRIDNÉ VETRANIE

 

Unikátne riešenie presne optimalizované pre prirodzené a hybridné vetranie

G2H je prvá odsávacia mriežka presne optimalizovaná pre prirodzené (pasívne komínové) a hybridné vetranie či už v nových budovách alebo pri renováciách. Tým, že umožňuje automatické riadenie prietoku vzduchu podľa potreby a pomocné prúdy vzduchu (manuálne alebo automatické), tak odsávacia mriežka G2H výhodne kombinuje energetickú účinnosť a kvalitu vnútorného vzduchu. Ponúka veľmi veľký prierez na prietok vzduchu, ktorý zaisťuje prúdenie vzduchu aj pri veľmi nízkom tlaku od 2 Pa. Jej inštalácia je obzvlášť jednoduchá, pretože sa hodí ako na centrálne tak aj individuálne potrubia určené na prirodzené alebo hybridné vetranie.

Plne automatická prevádzka: prietok odvádzaného vzduchu je regulovaný podľa rôznych parametrov, ako je vlhkosť alebo prítomnosť

Kvalita vnútorného vzduchu a úspora energie vďaka automatickej regulácie prietoku vzduchu.

Hodí sa priamo na všetky typy vzduchových potrubí (centrálne alebo individuálne, betónové alebo kovové „šachty“).

Verzie s tiahlom (šnúrkou), vypínačom a diaľkovým ovládaním prietokov vzduchu.

Veľký prierez otvoru optimalizovaný pre prirodzené vetranie alebo hybridné vetranie v nových budovách alebo pri rekonštrukciách.

Absolútne tichá prevádzka.

Elegantná a jedinečná odsávacia mriežka

The numerous modules available on the G2H exhaust unit meet various needs and occupancy modes in dwellings: humidity controlled to remove excess moisture quickly, presence detection, and even remote control to exhaust odours are some of the actuation modes available to optimise, at all times and in every room, both indoor air quality and energy consumption.
Rôzne verzie dostupné pri G2H odsávacej mriežke vyhovujú rôznym potrebám a režimom obsadenia v obydliach: vlhkosť reguluje rýchle odstránenie nadmernej vlhkosti, detekcia prítomnosti alebo diaľkové ovládanie umožňuje aktiváciu špičkového prietoku. Rôzne režimy ovládania sú k dispozícii na optimalizáciu kvality vnútorného vzduchu a spotreby energie.

Optimalizované riešenie pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

S presne optimalizovanými nastaveniami je odsávacia mriežka G2H obzvlášť uspokojivou odpoveďou pre všetkých, ktorí chcú kombinovať energetickú účinnosť, tichý chod a ľahké ovládanie, či už v novej alebo zrekonštruovanej budove.

Veľmi veľký prierez otvoru pre malé tlaky

S prierezom otvoru až 168 cm² pri maximálnom otvorení zaisťuje odsávacia mriežka G2H prietok vzduchu aj pri veľmi nízkom tlaku od 2 Pa.