VAM

AKUSTICKÝ VENTILÁTOR PRE INDIVIDUÁLNE VETRACIE SYSTÉMY – cca 6 MIESTNOSTÍ

 

Vysoká kapacita a nízka spotreba

Vďaka svojmu štíhlemu dizajnu a tichému chodu je ventilátor VAM ideálny na inštaláciu v obytných priestoroch. Vďaka výkonnému striedavému motoru a optimalizovanej konštrukcii môže byť VAM pripojený až k šiestim odsávacím mriežkám v rovnakom obydlí. Jeho charakteristika prietoku vzduchu (krivka konštantného tlaku) je vhodná na prevádzku s odsávacími mriežkami regulujúcimi prietok vzduchu podľa potreby.

Tichý: len 29 dB (A) @ 100m3/h.

 
 

Quiet: only 29 dB (A) @ 100m3 / h.

Konštantný tlak: vhodný pre dopytom riadené odsávacie mriežky.

 
 

Constant pressure: suitable for demand-controlled suction grilles.

K dispozícii sú 3 možnosti nastavenia v čase inštalácie: 80, 100 a 120 Pa.

 
 

There are 3 setting options at the time of installation: 80, 100 and 120 Pa.

Nízka spotreba energie: only 23 W @ 100m3/h.

Ľahká inštalácia: ľahko sa s ňím manipuluje a je možné ho priamo inštalovať do obytných priestorov (do nástennej skrinky, chodby atď.).

Výstup z ventilátora: priemer 125 mm.

Vstupy: 100 resp. 125 mm.

Inteligentný motor

VAM je poháňaný jednofázovým asynchrónnym motorom, ktorého rýchlosť je udržiavaná na konštantnej úrovni otáčkomerom a elektronickou doskou bez ohľadu na prietok vzduchu požadovaný odsávacími mriežkami @ 100 m3 / h. Výkon je nastavený a optimalizovaný tak, aby sa obmedzila hlučnosť a spotreba energie.

K dispozícii sú 3 tlakové úrovne

VAM poskytuje v čase inštalácie na výber z troch úrovní odsávacieho tlaku: 80, 100 alebo 120 Pa. Túto možnosť je možné využiť pri inštalácii v prípade legislatívnej požiadavky alebo na vybalancovanie tlaku v zložitom potrubnom vedení.

 
 

There are 3 pressure levels

VAM provides a choice of three suction pressure levels at the time of installation: 80, 100 or 120 Pa. This option can be used during installation in case of a legislative requirement or to balance the pressure in a complex pipeline.

Inštalácia v blízkosti užívateľov

Pretože VAM ventilátor je nehlučný (akustická pena) a kompaktný, dá sa ľahko inštalovať priamo do obytného priestoru obydlia, do nástennej skrinky, do podkrovia atď. Takéto umiestnenie v blízkosti, uľahčuje jeho údržbu.

 
 

Installation close to users

Because the VAM fan is noiseless (acoustic foam) and compact, it can be easily installed directly in the living space of the dwelling, in a wall cabinet, in the attic, etc. Such a location nearby facilitates its maintenance.