VTR

CENTRÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY DO PODKROVIA ALEBO VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

 

Centrálne a tlakom riadené ventilátory pre inštaláciu v podkroví alebo vonku

K dispozícii sú štyri modely ventilátorov VCR s výkonom od 0 m3/hod. až do 3500 m3/hod., ktoré sa hodia do bytových domov, kancelárií a iných typov budov. Ventilátory VCR sú prispôsobené na fungovanie v interiéri (horizontálne a vertikálne) a v eniacich sa poveternostných podmienkach v exteriéri (horizontálne).

Nízka spotreba energie: Motor s elektronickou komutáciou spojený s automatickým zariadením na reguláciu tlaku.

Kompatibilné s DCV: integrované automatické zariadenie na reguláciu tlaku, optimalizujúce výkon DCV.

Ľahká inštalácia: veľa dostupných adaptačných dielov, možnosť stavby na mieru.

Robustnosť a spoľahlivosť: kovové prevedenie vyrobené v Nemecku.

Tichý: akustická pena na celom plášti ventilátora a možnosť akustických adaptérov na požiadanie, voliteľné.

Ľahká údržba: motor ľahko prístupný cez výklopné veko.

EC motor

Ventilátor VCR je vybavený elektronicky komutovaným EC motorom (jednosmerný prúd), jednofázovým 230 V, 50 Hz. Motory sú prispôsobené na plynulé riadenie otáčok v celom rozsahu. Kryt ventilátora je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a horný kryt je lakovaný práškovou farbou.

Na mieru vašim potrebám

Automatika HD integrovaná do ventilátora VCR nastavuje rýchlosť ventilátora podľa stupňa otvorenia odsávacích mriežok HIGRO®. To znamená, že elektronický systém znižuje otáčky ventilátora pri malom prietoku, pričom zohľadňuje nižší odpor prúdenia vzduchu vo vetracom potrubí a zvyšuje otáčky ventilátora so zvýšeným prúdením vzduchu spôsobeným otvorenými odsávacími mriežkami.
Automatická regulácia prevádzkových parametrov znižuje spotrebu energie ventilátora.

Ľahký prístup

Ventilátory VTR majú kryt, ktorý umožňuje priamy prístup na čistenie obežného kolesa. Kryt sa ľahko otvára, je namontovaný na štyroch skrutkách. Automatizácia HD obsahuje integrovaný prepínač pre údržbové práce.