Žiadne produkty v košíku.

Vetranie

Kvalitná výmena vzduchu v obytných priestoroch budov je v dnešnej dobe kľúčovým aspektom pre eliminovanie príznakov tzv. chorých budov (SBS - Sick building syndrome)
OBCHOD

Riešenia pre

REZIDENČNÚ SFÉRU

- rodinné domy
- bytové domy
- hotely

KOMERČNÚ SFÉRU

- nemocnice
- kancelárie
- letiská
- školy
- obchodné centrá
- administratívne budovy

ALDES EXPERTÍZA

- vetranie
- tepelný komfort
- čistenie vzduchu
- centrálne vysávače
- ochrana proti požiaru

Koncepty vetrania


Vetranie obytných priestorov je dôležitou súčasťou zabezpečenia kvality vnútorného ovzdušia a komfortu obyvateľov. Vetranie pomáha odvádzať prebytočnú vlhkosť, pachy, znečistenie a škodlivé látky z interiéru. Existuje viacero možností, spôsobov a druhov vetracích systémov, ktoré sa líšia podľa princípu fungovania, energetickej náročnosti, účinnosti a nákladov.
Niektoré z nich vyberáme:
- Prirodzené vetranie: Využíva prirodzený rozdiel tlakov medzi vnútorným a vonkajším prostredím, ktorý vzniká v dôsledku teplotných rozdielov, výškových rozdielov (komínový efekt), vetra alebo len otvárania okien a dverí. Prirodzené vetranie je najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie, ale má aj svoje nevýhody, ako napríklad neistota množstva a kvality prívodu vzduchu, tepelné straty, prach z vonkajšieho prostredia...
- Mechanické vetranie: Využíva ventilátory na nasávanie čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia a odvádzanie opotrebovaného vzduchu z interiéru. Mechanické vetranie je presnejšie a spoľahlivejšie riešenie, ktoré umožňuje regulovať množstvo a kvalitu prívodu vzduchu podľa potreby. Mechanické vetranie si však vyžaduje väčšiu investíciu, prevádzku a údržbu, ako aj dodatočné opatrenia na znižovanie tepelných strát, príp. hluku a znečistenia.
- Hybridné vetranie: Kombinuje prirodzené a mechanické vetranie tak, aby sa využili ich výhody a minimalizovali ich nevýhody. Hybridné vetranie sa prispôsobuje aktuálnym podmienkam vnútorného a vonkajšieho prostredia a optimalizuje energetickú efektivitu, kvalitu vzduchu a komfort obyvateľov. Hybridné vetranie je modernejšie a komplexnejšie riešenie, ktoré si však vyžaduje vyššiu investíciu, odbornosť a koordináciu medzi rôznymi zložkami systému.

Vyberáme aj niekoľko príkladov iného pohľadu na rozdelenie vetracích systémov:
- Centrálne vetracie systémy: Tieto systémy zabezpečujú vetranie celej domácnosti jediným zariadením. Sú ideálne pre novostavby, ale môžu byť tiež inštalované v existujúcich budovách.
- Decentrálne vetracie systémy: Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby boli inštalované v jednotlivých miestnostiach. Sú ideálne pre staršie budovy alebo pre modernizáciu existujúcich systémov.
- Vetracie systémy s rekuperáciou tepla: Tieto systémy využívajú výmenník tepla na odčerpanie tepla z odvetrávaného vzduchu, ktorým ohrejú privádzaný studený vzduch. Týmto spôsobom sa teplo z vykurovania udrží v domácnosti a tým sa znižujú straty tepla z odvetraného vzduchu.

Nákup cez eShop je určený pre B2B

Ak nás kontaktujete emailom resp. cez kontaktný formulár každému vyhotovíme ponuku z celého portfólia, nielen z produktov uvedených v Obchode. Príp. výhodnejšiu cenu
u konkurencie dorovnáme ešte aj s bonusom!
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
downloaduploadexit-upcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram