Žiadne produkty v košíku.

Hybridné vetranie

Ako funguje hybridné vetranie?
Najnovšou koncepciou medzi prirodzeným vetraním a núteným vetraním (MEV) je hybridné vetranie, ktoré spočíva v použití rovnakých komponentov a dimenzovania potrubí ako pri prirodzenom vetraní a pridaní pomocného nízkotlakého ventilátora, ktorý zabezpečí potrebný tlak v čase, keď prirodzený komínový efekt (prírodné sily) nie je dostatočný. Takýto ventilátor je spínaný len v prípade potreby.

Pod prírodnými silami rozumieme tri rôzne druhy prírodných javov, ktoré spôsobujú pohyb vzdušnej hmoty.

• Prvou prírodnou silou je jednoducho vietor, ktorý môže preniknúť do obydlia cez vchody a východy.
• Druhou prirodzenou silou je tepelný ťah, pri ktorom je prúdenie vzduchu vytvárané rozdielom hustoty medzi horúcim vzduchom a studeným vzduchom: menej hustý horúci vzduch má tendenciu stúpať, zatiaľ čo hustejší studený vzduch má tendenciu klesať.
• V neposlednom rade je to aeraulický ťah spôsobený tlakovým rozdielom súvisiacim s výškou: tlak sa v pomere k výške mení, čo vytvára cirkuláciu vzduchu.

Spustenie hybridného (pomocného) ventilátora je automatické; môže byť aktivované teplotným senzorom alebo tlakovým spínačom. Čerstvý vzduch sa privádza cez prívodné štrbiny vzduchu, ktoré sú automaticky regulované vlhkosťou a umiestnené v suchých miestnostiach (spálne a obývacia izba). Opotrebovaný vzduch je odvádzaný cez mokré miestnosti (toalety, kúpeľňa, kuchyňa) pomocou odsávacích mriežok, ktoré tiež môžu byť regulované podľa vlhkosti a sú napojené cez centrálnu vetraciu šachtu (komín) k pomocnému ventilátoru. Tlak generovaný hybridnou ventiláciou je porovnateľný s tlakom prirodzeného vetrania, rádovo 5 až 15 Pa na odsávacích mriežkach.
Centrálne odsávanie bytov
Hybridné vetranie, koré kombinuje výhody prirodzeného a núteného vetrania zároveň používa komponenty a dimenzovanie ako pri pasívnej komínovej vetracej šachte. Samotné komponenty sú však pripojené k permanentnému nízkotlakovému asistenčnému ventilátoru (3). Pomoc ventilátora sa používa ako doplnok, keď prírodné sily nie sú dostatočné na zabezpečenie požadovaného prietoku vzduchu. Môže byť automaticky riadený teplotným senzorom, časovačom, tlakým spínačom alebo dokonca merákom rýchlosti vetra.

Čerstvý vzduch je privádzaný prívodnými štrbinami vzduchu (1) citlivými na vlhkosť v hlavných miestnostiach (spálne a obývacie izby); opotrebovaný vzduch je odvádzaný cez mokré miestnosti (toalety, kúpeľňa, kuchyňa) prostredníctvom regulovateľných odsávacích mriežok (2). Tieto komponenty regulujú prúdenie vzduchu podľa potrieb každej miestnosti.

Inteligentné vylepšenie pasívneho komínového vetrania

Hybridný ventilačný systém Aereco sa používa hlavne v obytných budovách s reguláciou prúdenia vzduchu podľa potreby. Tento systém zmierňuje energetickú výkonnosť a kvalitu vnútorného ovzdušia prostredníctvom cenovo dostupného riešenia, ktoré sa ľahko implementuje najmä pri renovácii. Hybridný ventilačný systém Aereco je dokonalým riešením pre modernizáciu budov, ktoré predtým fungovali v prirodzenom vetraní, prostredníctvom inštalácie nízkotlakových asistenčných ventilátorov, ktoré dodávajú ďalší tlak na doplnenie efektu komína.

Navrhnutím regulácie vlhkosti vzduchu v suchých miestnostiach a reguláciou vlhkosti alebo kontroly prítomnosti vzduchu vo vlhkých miestnostiach ponúka tento systém veľmi inteligentné riadenie prúdenia vzduchu vo všetkých miestnostiach.

Systém hybridnej ventilácie je určený pre kancelárie, školy alebo budovy pre viac rodín. Pre svoju veľmi nízku potrebu údržby je vhodný najmä pre združenia sociálneho bývania.

Ideálny systém pri rekonštrukcii pre zlepšenie a zefektívnenie výkonu existujúcej štandardnej inštalácie prirodzeného resp. pasívneho vetrania (PSV)

Hybridný ventilačný systém Aereco používa rovnaké potrubia, pripojovacie otvory a štrbiny ako štandardné prirodzené ventilačné systémy. Modernizácia štandardného systému prirodzeného vetrania hybridným ventilačným systémom Aereco je preto veľmi jednoduchá. Komponenty pre prívod a odvod vzduchu sa dajú ľahko vymeniť bez ďalších prác. Pretože snímač vlhkosti prívodných štrbín vzduchu a odsávacích mriežok je mechanický a teda pracuje bez elektriny, nepotrebuje nové vedenie. Asistenčné ventilátory sa ľahko inštalujú na vetracie šachty pomocou rôznych adaptérov. A nie je potrebné ďalšie balancovanie systému resp. nastavovanie komponentov: systém automaticky reguluje prúdenie vzduchu podľa potrieb.

Regulácia kvality vnútorného ovzdušia

Hybridný ventilačný systém Aereco je ideálny na reguláciu kvality vnútorného vzduchu pomocou inteligentných prívodov vzduchu a odsávacích mriežok. Napríklad počas noci je vlhkosť, ktorú vytvárajú obyvatelia v miestnostiach, detekovaná prívodmi vzduchu, čo zvyšuje prúdenie vzduchu. A napr. v čase obeda je vlhkosť generovaná prevažne v kuchyni kde je detegovaná a odsávaná odsávacími mriežkami, ktoré sa proporčne otvárajú a automaticky zvyšujú prúdenie vzduchu..

Ušetrite na kúrení a znížte spotrebu energie

Hybridný ventilačný systém Aereco vďaka inteligentnej modulácii prúdenia vzduchu automaticky reguluje vetranie tak, aby vyhovovalo požiadavke akejkoľvek miestnosti a v akomkoľvek čase. Objem výmeny vzduchu sa tak automaticky znižuje vo všetkých miestnostiach s nízkou obsadenosťou, čím sa šetrí teplo vo vykurovacej sezóne a znižuje sa spotreba energie ventilátora, ktorá je už vďaka nízkemu prevádzkovému tlaku sama o sebe nízka.

Nie je potrebné posilňovať vzduchotesnosť existujúcich prirodzených vetracích potrubí

Pri zachovaní prirodzeného nízkeho ventilačného tlaku (približne 5 až 15 Pa na odsávacích mriežkach) je možné hybridný ventilačný systém Aereco inštalovať priamo na existujúce potrubia prirodzeného vetrania bez potreby merať alebo posilňovať ich vzduchotesnosť.

Nízka kritickosť

Asistenčné ventilátory používané v hybridnom vetracom systéme Aereco majú špeciálny patentovaný dizajn, ktorý im umožňuje pracovať v nútenom aj pasívnom režime v závislosti od tepelných alebo poveternostných podmienok. To znamená, že pri zastavení ventilátora nedochádza k žiadnemu poklesu tlaku, čo umožňuje neobmedzenú prevádzku v režime prirodzeného vetrania aj pri vypnutom pomocnom ventilátore.

Nákup cez eShop je určený pre B2B

Ak nás kontaktujete emailom resp. cez kontaktný formulár každému vyhotovíme ponuku z celého portfólia, nielen z produktov uvedených v Obchode. Príp. výhodnejšiu cenu
u konkurencie dorovnáme ešte aj s bonusom!
KONTAKT
Copyright © 2024 Všetky práva vyhradené H-G, s.r.o.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram