Žiadne produkty v košíku.

Prirodzené vetranie

Prirodzené vetranie: inteligentné riadenie tepelného ťahu, lepšie využitie dostupného tlaku
Aereco systém prirodzeného vetrania alebo pasívneho komínového vetrania (PSV) s reguláciou prúdenia vzduchu podľa jednotlivých miestností sa používa hlavne v obytných budovách. Tento Aereco systém je dokonalým riešením pre modernizáciu budov, ktoré predtým fungovali so štandardným pasívnym vetraním a nie je možné tento systém vetrania principiálne meniť.
Len výmenou prívodných a odsávacích komponentov za inteligentné napr. za regulovateľné podľa relatívnej vlhkosti zabezpečíme inteligentné riadenie prúdenia vzduchu vo všetkých miestnostiach. Vlhkosťou regulované odsávacie mriežky upravujú tlaky a prietoky vzduchu pozdĺž centrálnej vetracej šachty (ktorá využíva komínový efekt).
Pre svoju veľmi nízku potrebu údržby a cenovú výhodnosť je vhodný aj pre rôzne združenia sociálneho bývania.
Individuálny prístup pri vetraní bytov a domov
Rovnako ako pri bytových domoch, aj pri RD prirodzené vetranie využíva prirodzené sily (vietor a efekt komína) na obnovu vzduchu v obydliach. Tieto sily vytvárajú v odsávacích stupačkách podtlak, ktorý začína cirkuláciu vzduchu iniciovanú odsávacími mriežkami smerom k prívodným štrbinám vzduchu.
Vzduch odvádzaný cez mokré miestnosti pomocou odsávacích jednotiek (2), vyvoláva vstup čerstvého vzduchu cez prívodné štrbiny vzduchu (1) umiestnené v hlavných miestnostiach. V závislosti na prírodných silách (efekt vetra a komína) môže byť prirodzené vetranie náhodné: a je preto potrebné ho regulovať.
Systém citlivý na vlhkosť, ktorý meria relatívnu vlhkosť vzduchu, dáva primeranú odpoveď na variabilitu prírodných síl, pretože umožňuje automaticky kompenzovať zmeny tlaku (efektu komína), aktuálnym požiadavkám na výmenu vzduchu, najmä v zime.
Tlak, ktorý je k dispozícii pri prirodzenom vetraní, je v jednotkách od 5 do 15 Pa a závisí od výšky budovy a klimatických podmienok.

Riadenie kvality vnútorného ovzdušia

Systém prirodzeného vetrania Aereco bol navrhnutý tak, aby optimalizoval kvalitu vnútorného vzduchu prostredníctvom inteligentných prívodov vzduchu a odsávacích mriežok ktoré automaticky zisťujú vlhkosť. Napríklad počas noci je vlhkosť, ktorú vytvárajú obyvatelia v miestnostiach, detekovaná prívodmi vzduchu, čo zvyšuje prúdenie vzduchu. A napr. v čase obeda je vlhkosť generovaná prevažne v kuchyni kde je detegovaná a odsávaná odsávacími mriežkami, ktoré sa proporčne otvárajú a automaticky zvyšujú prúdenie vzduchu.

Úspora energie a zníženie tepelných strát

Inteligentné riadenie prúdenia vzduchu, ktoré navrhuje systém prirodzeného vetrania Aereco, umožňuje kedykoľvek automaticky prispôsobiť vetranie potrebám vo všetkých miestnostiach. To znamená, že ak má obydlie malú alebo žiadnu obývateľnosť, prúdenie vzduchu sa automaticky zníži vo všetkých miestnostiach, čím sa v chladnom období ochráni teplo a zníži sa spotreba energie ventilátora.

Ideálne riešenie pre zlepšenie výkonu existujúcej štandardnej inštalácie PSV

Systém prirodzeného vetrania Aereco umožňuje jednoduchú možnosť vylepšenia štandardného systému PSV jednoduchou výmenou prívodných a odsávacích komponentov. Žiadne nové rozvody, žiadna elektrina: snímač vlhkosti prívodných štrbín vzduchu a odsávacích mriežok je plne automatický. Nie je potrebné vyvažovať potrubie ani nastavovať komponenty: systém automaticky prispôsobuje prietoky vzduchu.

Veľmi nenáročné na údržbu

Absencia ventilátora pri systéme prirodzeného vetrania umožňuje minimálnu údržbu: raz ročne utrieť prach na prívodných a odsávacích komponentoch.

Nákup cez eShop je určený pre B2B

Ak nás kontaktujete emailom resp. cez kontaktný formulár každému vyhotovíme ponuku z celého portfólia, nielen z produktov uvedených v Obchode. Príp. výhodnejšiu cenu
u konkurencie dorovnáme ešte aj s bonusom!
KONTAKT
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram